Firewall là gì?Image result for hệ thống firewall chống virus"

Tường lửa (Firewall) là thuật ngữ chuyên ngành mạng máy tính, diễn tả một hệ thống an ninh mạng. Đây là bức rào chắn giữa mạng nội bộ (local network) với một mạng khác (chẳng hạn như Internet), điều khiển lưu lượng ra vào giữa hai mạng này.

Hiểu đơn giản, Firewall là ranh giới bảo mật giữa bên trong và bên ngoài hệ thống mạng máy tính.

Firewall có cấu tạo như thế nào?

Hệ thống an ninh mạng Firewall là một hệ thống mạng có tích hợp kỹ thuật.

Firewall có thể là một phần cứng hoặc phần mềm hay thậm chí là tích hợp cả hai, sử dụng các quy tắc để kiểm soát traffic vào, ra khỏi hệ thống. Tường lửa hoạt động như một rào chắn giữa mạng an toàn và mạng không an toàn. Nó kiểm soát các truy cập đến nguồn lực của mạng thông qua một mô hình kiểm soát chủ động. Nghĩa là, chỉ những traffic phù hợp với chính sách được định nghĩa trong tường lửa mới được truy cập vào mạng, mọi traffic khác đều bị từ chối.

Chức năng của Firewall

Kiểm soát thông tin

Kiểm soát luồng thông tin giữa môi trường bên trong (intranet) và bên ngoài (internet), thiết lập cơ chế điều khiển dòng thông tin giữa mạng bên trong và mạng internet là chức năng chính của Firewall.

Được xem là hàng phòng vệ đầu tiên chống lại những kẻ hay đi xâm nhập trộm, Firewall theo dõi luồng dữ liệu giữa hai môi trường intranet và internet để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Điều tiết lưu lượng mạng giữa các phân đoạn mạng (bên trong lẫn bên ngoài)

Lọc các gói tin dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và số cổng (port), giao thức mạng.
Có thể sử dụng để ghi lại tất cả các sự cố gắng truy nhập vào mạng và báo cáo cho người quản trị.

Cân bằng tải: Bạn có thể sử dụng nhiều đường truyền internet cùng một lúc, việc chia tải sẽ giúp đường truyền internet ổn định hơn rất nhiều.

Là nơi áp đặt các chính sách điều khiển truy cập

Cho phép hoặc cấm các dịch vụ truy cập ra ngoài cũng như các dịch vụ từ ngoài truy cập vào trong.
Kiểm soát địa chỉ truy cập, cấm hoặc cho phép địa chỉ được truy nhập.
Kiểm soát người dùng và việc truy cập của người dùng.
Kiềm soát nội dung thông tin, gói tin lưu chuyển trên hệ thống mạng.

Một số Firewall có chức năng cao cấp như : đánh lừa khiến hacker đã nhầm tưởng mình đã hack thành công vào hệ thống, nhưng thật chất là ngầm theo dõi và ghi lại sự hoạt động đó.

Firewall thực hiện nhiệm vụ gì?

Bảo vệ thông tin : bảo vệ các dữ liệu quan trọng trong hệ thống mạng nội bộ , tài nguyên hệ thống.

Phòng thủ các cuôc tấn công: Ngoài việc bảo vệ các thông tin từ bên trong hệ thống ,Firewall còn có thể chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài, hạn chế sự xâm nhập của một số truy cập không mong muốn vào hệ thống của các cá nhân, tố chức, doanh nghiệp , cơ quan chính phủ

Image result for hệ thống phòng chống virus"